Látogatási rend a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a TCSGYK Családok Átmeneti Otthonában

Látogatási rend a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2020. 07. 02. napján kiadott útmutatója alapján a TCSGYK Családok Átmeneti Otthonában az alábbi látogatási rendet határozom meg.

Az intézményben élő családok koronavírus fertőzéssel szembeni védelme érdekében a megbetegedéssel szembeni védekezéshez és megelőzéshez szükséges feltételek biztosítása továbbra is indokolt és szükséges.

A Házirendben rögzítettek szerint: „A családok az erre kijelölt helyen munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon 15.00 és 20.00 óra között jogosultak látogatókat (szülőket, rokonokat, ismerősöket és barátokat) fogadni. A látogató a Családok Átmeneti Otthonába történő belépés előtt az ügyeletet ellátó gondozónak személyazonosságát hitelt érdemlően köteles igazolni. A család felel az általa fogadott látogató magatartásáért. A mindenkori ügyeletes intézkedni köteles a mások nyugalmát, a biztonságot, a környezetet vagy közerkölcsöt sértő magatartást tanúsító látogatóval szemben, hogy e látogató a Családok Átmeneti Otthona területét hagyja el.”

A fenti látogatási rend az alábbiakkal módosul, illetve egészül ki:

 • Fertőző betegség jeleit mutató személy nem látogathat a Családok Átmeneti Otthonában.
 • Az egyidőben történő látogatók számának maximalizálása és kontrollálása érdekében a lakók a látogatás napját megelőző utolsó munkanap 20 óráig jelentsék be az Otthon ügyeletes családgondozójának, hogy látogatókat kívánnak fogadni.
 • A családgondozó beosztás alapján biztosít lehetőséget látogató fogadására.
 • Az intézmény területén történő látogatás során a látogató köteles maszkot viselni, a látogatót fogadó bent lakó család tagjai számára a maszk viselése ajánlott.
 • Egyszerre, azonos időpontban maximum két család fogadhat látogatót az intézmény területén.
 • Az intézmény területen történő látogatás időtartama az egy órát nem haladhatja meg.
 • Az intézmény területén történő látogatás esetén jó időben a látogatás helyszíne az udvar, rossz idő esetén az Átmeneti Otthon klubhelyisége áll rendelkezésre.
 • A látogató családok/ismerősök között két méter távolság betartása kötelező.
 • A látogató az intézmény területén való tartózkodásának ideje alatt csak azzal a gondozottal kerüljön két méteren belüli távolságra 15 percen túl, akit meg akart látogatni.
 • Felhívom a látogatók figyelmét az intézmény területére történő belépéskor a kötelező kézmosásra és/vagy kézfertőtlenítésre, amelyre az ügyeleti irodában van lehetőség. 
 • Tekintettel az Átmeneti Otthon területének szűkösségére javaslom, hogy a bent lakó családok látogatóikat jó idő esetén lehetőség szerint az intézmény területén kívül fogadják.

Jelen látogatási rendben foglaltak 2020. július 07. napjától visszavonásig érvényesek.

Bp., 2020. július 07.

dr. Kopácsy Judit                                                                            Fazekas Nóra

intézményvezető                                                                          szakmai vezető