Szociális diagnózis

A jogalkotói akaratnak megfelelően, 2019. január 1-től a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben szükséges lesz a szociális diagnózis felvételére.

A szociális diagnózis felvételét a család- és gyermekjóléti központok erre a célra felkészített és megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberei látják el.

A szociális diagnózis felvételének célja

A szociális diagnózis az egyén/ek szükségletét és jogosultságát vizsgálja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének egyfajta megelőző, bemeneti szűrőeszközeként. A szociális diagnózis felvétele adatlappal segített strukturált interjú keretében történik. A szociális diagnózis által felszínre kerülő problémák kezelésére épülő szolgáltatások kijelölésével megteremthetőek az egyén/ek összehangolt és hatékony megsegítéséhez szükséges feltételek.

A szociális diagnózis felvétele

A szociális diagnózis felvétele intézményünkben előre egyezetett időpontban, a Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ épületében (Budapest, 1068 Király utca 82. félemelet) vagy szükség esetén az egyén/ek otthonában történik.

A szociális diagnózis felvételének feladatát Szűcsné Teprics Eszter munkatársunk látja el.