Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Család- és Gyermekjóléti Központok számára kötelező jelleggel előírja az óvodai és iskolai segítő tevékenység biztosítását 2018. szeptember 01-től.

A szolgáltatás bevezetésének indokaként megjelenik a családok egzisztenciális bizonytalanságának fokozódása, az elemi szocializációs hatások gyengülése, családi funkciók változása, a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek nagy színvonalbeli különbsége, a tanulási, magatartási, pszichés, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek számának emelkedése, mindezekkel összefüggésben a korai iskolaelhagyás emelkedő mértéke.

Az óvodai és az iskolai segítő tevékenység jogszabályban meghatározott célja a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 25.§ alapján:

„ Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti

 1. a) a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 2. b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 3. c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához
  kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és
  d) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.”

A rendeletben rögzítettek alapján, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretein belül feladatként jelenik meg a Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ számára a Kerület köznevelési intézményeiben:

 • az egységes szakmaszemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése,
 • a gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása,
 • az elsődleges prevenció elősegítése,
 • az észlelő-és jelzőrendszer működésének segítése,
 • a veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás,
 • gyermekvédelmi feladatok ellátása,
 • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, közvetítése, személyiségfejlődésük támogatása, képességeikben rejlő lehetőségeik kihasználása érdekében.