Intézmény

Köszöntöm a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ honlapján!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások feladatellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozásaként a családok átmeneti otthona működtetését 2016. január 1-jétől a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ (rövidítve: TCSGYK) által biztosítja.  Az intézmény a gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvényi változások okán meghozott képviselő-testületi döntés alapján a korábbi – szintén önkormányzati alapítású és fenntartású – Terézvárosi Családsegítő Szolgálat, valamint Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti, szakmai bázisán jött létre.

Intézményünk a fenti, jogszabályi előírások szerinti, alapdokumentumokba (Alapító Okirat, Működési engedély, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) rögzített tevékenységét, szolgáltatásait az intézmény székhelyén és telephelyein működő alábbi szakmai-szervezeti egységek keretében végzi:

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ

székhely: 1068 Bp., Király utca 82.

TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Központ 1068 Budapest, Király utca 82. félemelet 1.
TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1061 Budapest, Hegedű utca 7. 1. emelet
TCSGYK – Családok Átmeneti Otthona 1061 Budapest, Hegedű utca 7.

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 11. fszt. 3., és 4.

Célunk, hogy támogatást, szakszerű segítséget nyújtsunk a Kerületben élő gyermekeknek és családjaiknak, a nehéz élethelyzetben lévő lakosoknak, a szociális munka eszközeinek és módszereinek, a szociális szakember készségeinek alkalmazásával, szolgáltatások nyújtásával.

Munkatársaink mindenkor a szolgáltatásainkat igénybe vevők érdekeit és jogait szem előtt tartva végzik tevékenységüket, betartva a szociális munka etikai kódexének, alapelveinek iránymutatásait.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások, mint alapszolgáltatások és a Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, továbbá az ún. speciális szolgáltatásainak igénybe vétele térítésmentes. A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele esetében a vonatkozó Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kerül sor személyi térítési díj megállapítására.

Az egyes szakmai-szervezeti egységek bővebb bemutatásához, szolgáltatásaink megismeréséhez, böngésszen tovább honlapunkon! Ha úgy érzi, hogy Önnek vagy családjában, környezetében valakinek támogatásra, segítségre van szüksége, várjuk intézményünkben, forduljon hozzánk bizalommal!

Imre Ibolya Hedvig

intézményvezető