Intézmény

Köszöntöm a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ honlapján!

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások feladatellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozásaként a családok átmeneti otthona működtetését 2016. január 1-jétől a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ (rövidítve: TCSGYK) által biztosítja.  Az intézmény a gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvényi változások okán meghozott képviselő-testületi döntés alapján a korábbi – szintén önkormányzati alapítású és fenntartású – Terézvárosi Családsegítő Szolgálat, valamint Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti, szakmai bázisán jött létre.

Intézményünk a fenti, jogszabályi előírások szerinti, alapdokumentumokba (Alapító Okirat, Működési engedély, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) rögzített tevékenységét, szolgáltatásait az intézmény székhelyén és telephelyein működő alábbi szakmai-szervezeti egységek keretében végzi:

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ

székhely: 1068 Bp., Király utca 82.

TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Központ 1068 Budapest, Király utca 82. félemelet 1.
TCSGYK – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1061 Budapest, Hegedű utca 7. 1. emelet
TCSGYK – Családok Átmeneti Otthona 1061 Budapest, Hegedű utca 7.

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 11. fszt. 3., és 4.

 

Célunk, hogy támogatást, szakszerű segítséget nyújtsunk a Kerületben élő gyermekeknek és családjaiknak, a nehéz élethelyzetben lévő lakosoknak, a szociális munka eszközeinek és módszereinek, a szociális szakember készségeinek alkalmazásával, szolgáltatások nyújtásával.

Munkatársaink mindenkor a szolgáltatásainkat igénybe vevők érdekeit és jogait szem előtt tartva végzik tevékenységüket, betartva a szociális munka etikai kódexének, alapelveinek iránymutatásait.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások, mint alapszolgáltatások és a Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, továbbá az ún. speciális szolgáltatásainak igénybe vétele térítésmentes. A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele esetében a vonatkozó Önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kerül sor személyi térítési díj megállapítására.

Az egyes szakmai-szervezeti egységek bővebb bemutatásához, szolgáltatásaink megismeréséhez, böngésszen tovább honlapunkon! Ha úgy érzi, hogy Önnek vagy családjában, környezetében valakinek támogatásra, segítségre van szüksége, várjuk intézményünkben, forduljon hozzánk bizalommal!

dr.Kopácsy Judit

intézményvezető