Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A TCSGYK alaptevékenysége, feladata

Az alábbi dokumentumok rögzítik:

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZMSZ záradék

Szakmai Program

Szakmai Program záradék

Törzskönyvi kivonat

Törzskönyvi Határozat

Működési Engedélyek:

Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés

Tanúsítvány

2.2. Közérdekű adatok igénylése

Letölthető kérelem a közérdekű adat megismeréséhez:

Igénybejelentő lap közérdekű adatok megismeréséhez