Utcai szociális munka – ifjúságsegítés, programszervezés

Tanácsadó: Takács Andrea

A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatai között  szereplő gyermekvédelmi célú utcai szociális munka törvényben megfogalmazott célja

  • a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
  • a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy szülő/törvényes képviselő által a lakásból kitett, ezáltal ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése,
  • a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

Központunkban a feladatot ellátó munkatárs (Takács Andrea, tanácsadó) lakossági bejelentés vagy jelzőrendszeri intézménytől kapott jelzés alapján éri el és szólítja meg segítséget ajánlva az utcán csellengő gyermekeket, fiatalokat. A hasznos és tartalmas időtöltésre, közösségépítésre, közösségbe illeszkedés elősegítésére, készségfejlesztésre, értékközvetítésre irányuló programokon való részvételre családsegítői, esetmenedzseri közreműködéssel bevonja az intézményünkkel kapcsolatban álló gyermekeket, családokat, személyeket.