Adósságkezelési szolgáltatás

Adósságkezelési tanácsadó: Szűcsné Teperics Eszter

Az adósságkezelési tanácsadás célja, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a kerületi lakosoknak, családoknak, akik átmeneti anyagi nehézségükből adódóan háztartásukban adósságot, hátralékot (fűtés, villany, közös költség, lakbér, víz-csatorna, szemét) hátralékot halmoztak fel. Az adósságkezelési tanácsadás része a háztartásvezetésre, életvezetésre irányuló tanácsadás, ezekre irányulóan ismeretek, információk nyújtása, egy együttgondolkodás és megállapodásba rögzített együttműködés az adósság/hátralék felszámolása érdekében az alábbiak mentén:

  • az eladósodáshoz, hátralékok keletkezéséhez vezető okok felderítése,
  • a család meglévő jövedelmének számba vétele,
  • természetes támaszok keresése (rokonok, ismerősök segítsége),
  • munkanélküli családtag esetén munkahelykeresésből és munkába állásból adódó, esetleg foglalkoztatás-helyettesítő támogatásból származó jövedelemnövekmény,
  • rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése,
  • családtag egészségi állapotától függő társadalombiztosítási ellátások,
  • a család szociális helyzetétől függő, nem adósságkezelés-típusú szociális ellátások, támogatások,
  • az eladósodás megelőzését célzó támogatások (települési támogatás – lakhatási támogatás, fűtéstámogatás stb.),
  • a család szociális helyzetétől függő, adósságkezelés-típusú támogatások (hátralékkiegyenlítő támogatás, Hálózat Alapítvány által nyújtott támogatás, rendkívüli települési támogatás),
  • az adósság jogosultjai (közműtulajdonosok, energiaszolgáltatók, társasházak, Vagyonkezelő Zrt.) által nyújtott kedvezmények (részletfizetési lehetőség, kamatelengedés, védett fogyasztói státusz, előrefizetős mérőóra).

 

A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ nem nyújt pénzbeli támogatást a hátralékkal rendelkező személyeknek, családoknak. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27) rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokat, amelynek értelmében az adóssággal rendelkező kerületi lakos az önkormányzathoz fordulhat hátralékkiegyenlítő támogatás megállapítási iránti kérelmével, amelyben segítséget nyújt, illetve közreműködik az adósságkezelési tanácsadást végző munkatársunk.

A hátralékkiegyenlítő támogatás folyósítása alatt a támogatásra jogosult kérelmezőnek vállalnia kell a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadójával való együttműködést. Fontos tudnivaló a támogatás igénylésével kapcsolatban, hogy a támogatás mértéke nem egyenlő az adóssággal, a kérelmezőnek minden esetben vállalni kell valamilyen önrészt, azaz az adósság és az önkormányzat által megállapított hátralékkiegyenlítő támogatás különbözetének megfizetését.

Az adósságkezelési tanácsadást végző munkatársunk, Szűcsné Teperics Eszter előzetes időpontegyeztetéssel fogad klienseket az intézmény Király utca 82. szám alatti székhelyén.